-bicina

Término Definición
-bicina
indica que se trata de un agente citotóxico utilizado como fármaco antineoplásico: doxorubicina, epirubicina, idarubicina o valrubicina.