-rexis o -rrexis

Término Definición
-rexis o -rrexis
significa ruptura, desgarro: cardiorrexis.