-osmia

Término Definición
-osmia
significa olor: anosmia.