-orexia

Término Definición
-orexia
significa apetito: anorexia.