Prefijos médicos

Diccionario de prefijos médicos.

Término Definición
Xanto-
significa de color amarillo: xantoma.
Xeno-
significa extranjero, extraño: xenofobia.
Xero-
significa seco: xeroftalmia.
Xilo-
significa madera: xilófago.
Yatro-
significa médico: yatrología.
Yuxta-
significa cerca de, junto a: yuxtaglomerular.
Zo(o)-
significa animal: zoología.