Holo-

Término Definición
Holo-
significa todo, completo: holopatía.